Jei sinkopę

jei sinkope
užgauni stygomis
pamilus džiazą
raudoji bliuzą
negrų marą
išgerk kavos
puodelį mažą
rūkydama
“Havana Club” cigarą

tegul liejasi

tegul liejasi

ašaros žvakių

ant mylinčių pirštų

ant kelių

tegul naktį

šešėliai plevenantys

negesina ugninių plaštakių

tegul durys

paliks nerakintos

tegul širdys

nešąla į akmenį

tegul sielos

vienatvės kankintos

ištrūksta į

laisvąją ateitį