žilam rūke

žilam rūke

keistai pakibusiam

siela į pievą pasirėmęs

stiklinėm akimis

žiūriu

į kalną

liepa įsilipusi

su vėju dūsauja

suvirpa nuo tylos

– kur tu esi?!

su ilgesiu

šaukiu į miglą

nusilenkiu į žolę

vos prabudęs

surinkęs žemę

delnuose

bandau sušildyti

tavo pėdas rasoj

lyg būtum čia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s