tegul liejasi

tegul liejasi

ašaros žvakių

ant mylinčių pirštų

ant kelių

tegul naktį

šešėliai plevenantys

negesina ugninių plaštakių

tegul durys

paliks nerakintos

tegul širdys

nešąla į akmenį

tegul sielos

vienatvės kankintos

ištrūksta į

laisvąją ateitį