save pakloji

save pakloji

saulės spinduliams

prie jūros

atskubėjusi basa

klausai ką šnabžda

bangos gintarams

su smėliu

susiliejus

lyg rasa

akis užmerkusi

paliksi

savo kūną

pakilsi lyg žuvėdra

klykdama į vėją

žuvim panėrusi

į gylį sūrų

suprasi tobulumą

savojo Kūrėjo